Rok 2019 – ostatný rok štandardného fungovania obchodu

Ak som v hodnoteniach maloobchodu na Slovensku v roku 2018 konštatoval začínajúce znaky stagnácie, kontinuálne sa hodnoty z pohľadu maloobchodných tržieb za rok 2019 nesú v klesajúcom trende. Ešteže výsledky TOP 30 obchodu za rok 2019 výrazne pomáhali tento fakt zmierniť.

Z časového hľadiska každé hodnotenie obchodu za ten-ktorý rok na Slovensku má svoje špecifiká. Avšak analyzovať podnikateľské prostredie v obchode spolu so správaním sa spotrebiteľov v roku 2019 v čase, keď naše vnímanie je silne ovplyvňované v súčasnosti prebiehajúcou pandémiou Covid-19, nebolo jednoduché. Za štvrťstoročie spracovávania analýz TOP 30 obchodu na Slovensku sa tím riešiteľov agentúry T.E.R.N.O. s takouto situáciou doposiaľ nestretol. Stručne: to, čo platilo v stratégii podnikania v nedávnej minulosti, súčasnosť výrazne skorigovala. Avšak ani rok 2019 nebol pre obchod jednoduchý. Často nelogická legislatíva, ktorú formulovala predchádzajúca štátna administratíva (najmä v poslednom roku pred voľbami), neraz narážala na odpor obchodného prostredia.

Treba povedať, že obchodné spoločnosti svojou vnútrofiremnou aktivitou i vďaka svojim reprezentantom – Zväzu obchodu SR i Slovenskej aliancii moderného obchodu –, často nelogické tlaky administratívy ustáli a mnohé i s pomocou Bruselu s úspechom zvrátili. A tak napriek nie optimálnym podporným podmienkam zo strany štátu, obchod na Slovensku svoje zámery i spoločenskú úlohu plnil.

Globálny pohľad na stav obchodu

Sledovanie vývoja maloobchodných tržieb v ich dlhšej histórii ukázalo, že po viacerých rokoch rastu či stagnácie nastal pokles. Údaje zverejnené ŠÚ SR zhodnotili, že maloobchodné tržby medziročne klesli o 1,4 %. Ukázali tak na pokles po šiestich rokoch. Viac zarážajúce bolo, že iba prvé dva mesiace roka 2019 boli v kladných číslach tržieb. Tieto hodnoty ukázali, že pokles tržieb zvyšných desať mesiacov roka zvýraznil klesajúci trend. Tento sa prejavil v nákupoch potravinárskeho i non-food sortimentu. Je pozoruhodné, že ani „predajná žatva“, teda predaj v predvianočnom období, situáciu nezachránila. Lepšie čísla ukázal iba internetový predaj.

Zostaňme však, pokiaľ sa dá, v optimistickom duchu pri hodnotení ostatných aktérov maloobchodu za rok 2019. Z celkového súboru segmentov rastové indexy (v porovnaní s rokom 2018) podľa štatistiky vykázal maloobchod s tovarom pre domácnosť, tovarom pre kultúru a rekreáciu, predaj v stánkoch a na trhoch i mimo predajní, stánkov a trhov.

Na tomto mieste je potrebné uviesť dve takpovediac prekvapenia roka, ktoré vyšli z údajov ŠÚ SR v indexoch tržieb. Príjemným prekvapením boli výsledky špecializovaného maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, ktorých tržby za celý rok narástli medziročne o 13,6 %, čo bol najvyšší údaj za všetky segmenty maloobchodu v sledovanom období.

Stalo sa tak po prvýkrát za niekoľko predchádzajúcich období, keď indexy rastu (najvyššie v apríli a septembri 2019) zreteľne dosiahli výšku 117,8 resp. 118,7. Ak si položíme otázku, čo spôsobilo tento málo očakávaný úspech, odpoveď možno hľadať v zmene nákupného správania spotrebiteľov. Orientáciu na blízkosť miesta realizácie denných či dvojdenných nákupov, v ktorých tieto formáty ponúkajú sortiment potravín a drogérie potrebný pre domácnosti na svoju prevádzku, za dostatočnú považovala veľká časť spotrebiteľov.

Sklamaním z pohľadu indexov tržieb bol maloobchod v nešpecializovaných predajniach (hypermarkety, supermarkety, cash & carry), kde ich výšky v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v rastových hodnotách iba v šestine roka 2019. Konštatovanie však neznamená útlm tohto segmentu maloobchodu, ale jeho vyššie nastavené latky v predchádzajúcom roku. Ak sú situácie vedúce k objektivite premenlivé, ukazuje rok 2020, kedy sú preferencie tohto formátu pre  koronakrízu v prevádzke najviac preferované.

Ak sa pozrieme na poklesy tržieb maloobchodu v roku 2019 z globálneho hľadiska, vidíme viacero príčin. Primárne ich nemôžeme hľadať v invencii či aktivitách potravinárskeho i nepotravinárskeho obchodu. Dôvody je potrebné hľadať v prvom rade v rastúcej opatrnosti v spotrebiteľskom správaní obyvateľstva. Napriek skutočnosti, že výška úspor v peňažných ústavoch presahovala 35 miliárd eur (NBS), správanie sa spotrebiteľov v čoraz dlhšom období roka vykazovalo slabnúce záujmy o výdavky a nákupy.

Zo slovenského pohľadu nemôže byť uspokojivé, že spomaľovanie európskych ekonomík nachádza príčinu oslabenia domácej spotreby prakticky vo väčšine štátov Európskej únie.

Čo ukázala analýza TOP 30 obchodu?

Na rozdiel od predchádzajúcich – nie práve pozitívnych – konštatovaní, boli dominantné obchodné spoločnosti vo svojich výsledkoch v roku 2019 úspešné. Už prvý pohľad na skupinu TOP 30 obchodu ukazuje, že sa na výsledkoch podieľalo 12 nadnárodných spoločností (v roku 2018 ich bolo o dve viac) a 18 domácich spoločností, z ktorých najvýraznejšie zastúpenie tvorilo sedem členov Coop Jednota Slovensko. Ak už sme pri tomto konštatovaní, treba uviesť, že skupina Coop Jednota Slovensko je najsilnejším domácim obchodným zoskupením s vykázanými súhrnnými tržbami za maloobchodnú i veľkoobchodnú činnosť za rok 2019 vo výške 1 778 miliónov eur, čo znamenalo medziročný nárast o 5,01 % (Výročná správa Coop, 2019).

Vráťme sa však k celkovým štruktúram a číslam TOP 30. Sumár tržieb za rok 2019 celej skupiny TOP 30 bol vo výške 8 958,7 miliónov eur, čo bol medziročný nárast o 529,5 milióna eur (nárast o 6,28 %). Dvanásť nadnárodných obchodných spoločností zaznamenalo tržby vo výške 6 353,4 milióna eur, čo bol 70,92 % podiel z celkových tržieb TOP 30 (údaje za rok 2018 ukázali, že 14 spoločností dosiahlo v tom roku tržby vo výške 6 147,7 milióna eur).

Obchod s rýchloobrátkovým tovarom zaznamenal v skupine TOP 30 za rok 2019 tržby vo výške 6 904,7 milióna eur, čo bolo 77,1 % z celkovej výšky tržieb. Medziročný rozdiel znamenal nárast o 2 %. TOP 10 obchodníkov z tejto skupiny bolo na hodnote tržieb 6 033,2 milióna eur (medziročný nárast o 0,5 %). Výsledné hodnoty predaja nepotravinárskeho tovaru priniesli v tržbách sumu 2 054 miliónov eur, čo znamenalo 22,9 % podiel zo skupiny TOP 30. Oproti roku 2018 znamenali tieto čísla pokles o 2,1 %. TOP 10 obchodníkov tejto skupiny zaznamenalo hodnotu tržieb 1 366,7 milióna eur (medziročný pokles o 0,9 %).

Taký bol rok 2019 v globálnom i detailnom konštatovaní slov a čísiel.

Top domáci obchodníci

PoradieSpoločnosťTržby v roku 2019 v mil. €, bez DPH, (index 2019/2018Reťazec (počet vlastných predajní ku koncu roka 2019)
1GGTGGT693,6 (109,7)GGT veľkoobchod (1)
2LABAŠLABAŠ269,1 (105,0)Fresh supermarket, predajne, veľkoobchod (830)
3TERNO REAL ESTATETERNO REAL ESTATE139,5 (99,1)Kraj, Terno plus, Terno, Moja Samoška (110)
4MILK-AGROMILK-AGROMILK-AGROpredajne, veľkoobchod (226)
5LC HORNÝ HRIČOVLC HORNÝ HRIČOV124,9 (107,8)veľkoobchod (1)
6DOMÄSKODOMÄSKO116,7 (135,4)Domäsko (92)
7COOP JEDNOTA KRUPINACOOP JEDNOTA KRUPINA111,4 (106,9)Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (155)
8COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKYCOOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY111,4 (106,7)Tempo supermarket, Coop Jednota supermarket, Coop Jednota potraviny (107)
9VDP LEVICEVDP LEVICE108,8 (109,7)VDP veľkoobchod (4)
10CBA SLOVAKIA – POTRAVINY KAČKACBA SLOVAKIA – POTRAVINY KAČKA91,6** (60,7)supermarket, potraviny, diskont, veľkoobchod (341)
11COOP JEDNOTA ČADCACOOP JEDNOTA ČADCA84,4 (106,1)Tempo supermarket, Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (100)
12COOP JEDNOTA GALANTACOOP JEDNOTA GALANTA84,4 (108,7)Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (76)
13COOP JEDNOTA NITRACOOP JEDNOTA NITRA81,9 (106,4)Tempo supermarket, Coop Jednota Potraviny (121)
14COOP JEDNOTA ŽILINACOOP JEDNOTA ŽILINA80,9 (105,8)Tempo supermarket, Coop Jednota supermarket, Coop Jednota Potraviny (102)
SKUPINA COOP JEDNOTA SLOVENSKO CELKOVOSKUPINA COOP JEDNOTA SLOVENSKO CELKOVO1778,0 (105,0)2083

Poznámka: *Hospodársky rok sa nezhoduje s kalendárnym rokom. **Údaj za 10 mesiacov

Pripravilo T.E.R.N.O. pre Tovar&Predaj.

Zdroj: finstat.sk, Coop Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Ľubomír Drahovský, drahovsky@agenturaterno.sk