6. 5. 2021, Trendy v oblasti predaja tabakových výrobkov a aktuálne legislatívne zmeny

Projekt Samoška zahájil cyklus webinárov Raňajky so Samoškou úvodným webinárom na tému trendy v oblasti predaja tabakových výrobkov a aktuálne legislatívne zmeny. Jana Magicová, group account manager spoločnosti NielsenIQ, a Martin Jaroš, corporate affairs & communications manager z JTI Slovak Republic, predstavili dáta z oblasti vývoja predaja cigariet a alternatívnych produktov. Nazreli taktiež na trhové kanály a odhalili preferencie zákazníkov v menších predajniach. Pozornosť venovali tiež novým legislatívnym požiadavkám v oblasti tabakových výrobkov pre rok 2021, pričom ozrejmili špecifický význam pre maloobchodníkov.

Téma: Trendy v oblasti predaja tabakových výrobkov a aktuálne legislatívne zmeny

 • Vývoj predaja cigariet a alternatívnych produktov v porovnaní s okolitými krajinami
 • Trhové kanály a preferencie zákazníkov v  menších predajniach
 • Nové legislatívne požiadavky v oblasti tabakových výrobkov pre rok 2021 a ich význam pre maloobchodníkov
 • Nové sadzby spotrebnej dane, regulácie zahrievaného tabaku, nové povinnosti označovania tabakových výrobkov

Nemáte heslo? Ak ste sa webinára zúčastnili, zaslali sme vám ho e-mailom. V prípade, že účastníkom nie ste alebo heslo nemôžete nájsť, zaregistrujte sa a my vám ho zašleme.

Prezentujúci:

Jana Magicová, group account manager, NielsenIQ

Martin Jaroš, corporate affairs & communications manager, JTI Slovak Republic

Záznam webinára, ku ktorého odomknutiu potrebujete heslo, nájdete tu.

Informácie k registrácii:

Webinár je určený obchodníkom na tradičnom trhu, ktorí predávajú i tabakové výrobky, a dodávateľom tohoto sortimentu.

 • Každý registrovaný ručí za správnosť uvedených registračných údajov a výber skupiny účastníkov, do ktorej spadá. V prípade, že sa registruje v nesprávnej kategórii, je organizátor oprávnený vystaviť faktúru na doplatok čiastky, ktorá zodpovedá vstupnému pre skupinu účastníkov, do ktorej sa mal podľa zamerania firmy, ktorú zastupuje, registrovať. V prípade pochybností o správnosti kategórie kontaktuje organizátora.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie.
 • Poplatky: Maloobchodníci a zástupcovia centrál maloobchodných sietí majú vstup ZADARMO. Dodávatelia a ostatní: 75 EUR bez DPH.
 • V prípade plateného vstupu vám bude na základe vyplnenej registrácie zaslaná faktúra.
 • Účastnícky poplatok je splatný pred dátumom konania webinára.
 • Pri neúčasti alebo zrušení registrácie je účastnícky poplatok nevratný.

 

Pre registráciu, prosím, najskôr zvoľte skupinu, do ktorej spadáte.

Cena celkom: EUR bez DPH

 • Odoslaním registrácie objednávate účasť na danom webinári.
 • Spracovateľom poskytnutých údajov je spoločnosť ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., so sídlom Holečkova 29, Praha 5, IČO: 48117706. Spracovávanie údajov môžete čiastočne alebo úplne kedykoľvek zrušiť kontaktovaním spoločnosti ATOZ Marketing Services, spol. s r. o., pomocou týchto webových stránok, na www.atoz.sk či zaslaním e-mailu na distribuce2@atoz.cz.
 • S poskytnutými osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Celé znenie zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii tu.