6. 5. 2021, Trendy v oblasti predaja tabakových výrobkov a aktuálne legislatívne zmen

Prvý webinár z cyklu Raňajky so Samoškou sa uskutočnil 6. mája 2021 a venoval sa téme Trendov v oblasti predaja tabakových výrobkov a aktuálnych legislatívnych  zmien. Jana Magicová, group account manager spoločnosti NielsenIQ a Martin Jaroš, corporate affair & communications manager z JTI International predstavili dáta z oblasti vývoja predaja cigariet a alternatívnych produktov. Nazreli taktiež na trhové kanály a odhalili preferencie zákazníkov v menších predajniach. Pozornosť venoval itiež novým legislatívnym požiadavkám v oblasti tabakových výrobkov pre rok 2021 so špecifickým významom pre maloobchodníkov.

Podrobnejšie informácie k webináru a odkaz k registrácii pre získanie záznamu z archívu nájdete tu.