Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) je jediným subjektem, který sdružuje tradiční české maloobchodní sítě, hájí zájmy českých obchodníků, chrání a rozvíjí tradici českých prodejen, podporuje české výrobce i regionální produkty, aktivně vstupuje do vytváření legislativy a celkově upevňuje postavení domácích obchodníků. Členy AČTO jsou významné české maloobchodní sítě a aliance: Čepos (Česká potravinářská obchodní), Družstvo CBA CZ, Družstvo Eso Market, Enapo Obchodní, Maloobchodní síť Brněnka, Pramen CZ, Sklizeno, Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina Coop) i dodavatelé, kteří podporují domácí maloobchod. Kompletní seznam členů najdete zde.

V současnosti AČTO reprezentuje na 7000 prodejen se zhruba 30 000 zaměstnanci, čímž představuje zhruba 25% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním a cílem Asociace je obhajoba zájmů svých členů před nepříznivým působením nekalé konkurence, tlakem zahraničních řetězců i státní správy a ostatních institucí, ohrožujících další existenci českých obchodů. A protože dali zakladatelé AČTO do vínku obhajobu všeho českého, podporuje také výrobu a prodej českých potravin.

Krátce po svém vzniku se AČTO stala připomínkovým místem pro vznikající legislativu, týkající se obchodu a potravin. V zájmu českých obchodníků tak pravidelně uplatňuje připomínky vůči nové legislativě. AČTO se stala respektovaným partnerem pro příslušná ministerstva, dozorové orgány i sněmovní výbory, s nimiž vede pravidelná jednání. Tradiční obchodníci rovněž navázali strategickou spolupráci s Potravinářskou komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR, kde se také stali členy. AČTO je také součástí evropské organizace Independent Retail Europe (IRE), která sdružuje nezávislé obchodníky na evropské úrovni. AČTO je jediným členem IRE ze střední a východní Evropy.

Představenstvo

Statutárním a výkonným orgánem Asociace je představenstvo, které řídí jeho činnost v souladu se stanovami, směrnicemi a usneseními členské schůze po celé své funkční období.

Značka Tradiční český obchod – certifikováno

Českým obchodníkům AČTO nabízí možnost certifikovat jejich prodejny a získat originální značku Tradiční český obchod – certifikováno. Certifikační proces obchodníkům poskytuje nezávislý audit a zprávu o stavu jejich prodejny, vč. návrhů na zlepšení. Značka a certifikát pak prodejnám nabízí konkurenční výhodu oproti ostatním obchodníkům. Po roce fungování získalo značku už 92 prodejen v 11 krajích ČR. Zákazníci je najdou jak ve velkých městech, jako jsou Brno, Zlín, Olomouc, Hradec Králové nebo České Budějovice, tak i v menších sídlech, např. v Táboře, Hodoníně, Rumburku, Rakovníku, Frymburku, Havlíčkově Brodě, Písku, Otrokovicích, Šumperku, Třeboni, Českém Dubu či Boskovicích a i v řadě malých obcí.

Co přesně značka Tradiční český obchod – certifikováno znamená pro zákazníky? V prvé řadě jim usnadňuje orientaci na českém trhu a říká jim, která prodejna poskytuje kvalitní služby, sortiment i personál a zároveň ukazuje na české prodejny s českými potravinami. Zejména pokud jde o původ zboží, tedy české potraviny, splňují nezávislé české prodejny požadavek alespoň dvoutřetinového podílu v sortimentu, což je jedno z kritérií pro získání originální značky, bez obtíží, a to i obecně.

Slavnostní předání certifikátů probíhá dvakrát ročně na kongresu Samoška.

Zdeněk Juračka

Předseda AČTO

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru cestovní ruch a služby. Od roku 1969 pracuje pro spotřební družstva, kde se prosadil v nejrůznějších funkcích. V roce 1991 byl předsedou družstva SAD Jednota Kroměříž. Byl u zrodu dosud největší nákupní aliance v ČR Coop Centrum družstvo, v jejímž čele stál od založení v roce 1993 celkem 21 let. Od roku 2000 vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady mezinárodní nákupní centrály Coop Euro se sídlem v Bratislavě. V letech 2004–2015 byl předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev. V roce 2008 byl po několika letech ve funkci viceprezidenta zvolen prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V jeho čele stál do roku 2014 a poté se vrátil opět do pozice viceprezidenta, kterou zastával do května 2015. Je členem vědecké rady VŠE v Praze, České statistické rady a Rady Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od roku 2014 stojí v čele nově vytvořené Asociace českého tradičního obchodu, zastupující čistě tuzemský maloobchod.

Kontaktujte:

Asociace českého tradičního obchodu

U Rajské zahrady 1912/3,

130 00 Praha 3

acto@acto.cz

www.acto.cz