Tabakové výrobky čelia koronakríze a legislatívnemu chaosu. Aké trendy vládnu v maloobchode?

Obchodníci čelia počas pandémie Covid-19 náročnej situácii. Niektorí sa s ňou dokázali popasovať a prispôsobiť predaj podmienkam, ktoré boli v daný okamih pre spotrebiteľa prístupné, pre iných bola kríza priveľkým sústom. Výrazne sa však menilo najmä nákupné správanie spotrebiteľov, ktoré sa do istej miery dotklo i predaja cigariet a tabakových výrobkov. Tento segment zároveň v poslednom období čelil množstvu legislatívnych požiadaviek, ktorým sa museli výrobcovia i obchodníci prispôsobiť flexibilne. 

Maloobchod na Slovensku narástol v tržbách v roku 2020 o 6,3 %, o čom informovala Jana Magicová, group account manager spoločnosti NielsenIQ. Tento nárast však nebol rovnomerný pre všetky typy obchodných prevádzok. Hypermarkety a supermarkety, ktoré tvoria až  56 % z celkových maloobchodných tržieb, narástli o sedem percent, menšie predajne do 400 metrov štvorcových rástli taktiež pozitívne, a to o šesť percent. Menšie predajne ťažili i z nasledujúcich mesiacov po vypuknutí pandémie, kedy zákazníci využívali blízkosť a bezpečnosť týchto predajní. Najrýchlejšie rástli počas spomínaného obdobia práve čerpacie stanice. Dopomohla tomu najmä situácia, keď boli predajne zatvorené počas nedieľ. Sortiment čerpacích staníc sa začal postupne rozširovať a okrem iného poskytol taktiež priestor pre vzájomné stretnutia, ktoré obmedzilo zatvorenie gastro prevádzok a kaviarní.

Ako sa  zmenilo nákupné správanie?

Vplyvom protipandemických opatrení sa začalo výrazne meniť taktiež nákupné správanie spotrebiteľov. Podľa Jany Magicovej bolo počas tohto obdobia vykonaných až o 12,9 % menej transakcií, čo znamená, že spotrebitelia nakupovali menej často, avšak vo väčšom množstve. Útrata za obsah nákupného košíka sa zvýšila až o 14,2 %. Preferencie zákazníkov sa upriamili na väčšie balenia a nakupovanie sa začalo riadiť trendom predzásobovania. Postupom nasledujúcich mesiacov panické nákupy utíchali. Nálada slovenských spotrebiteľov a ich ochota míňať sa však zhoršila.

Trend predaja cigariet v zahraničí

Spotreba cigariet začala v západných krajinách ešte rok pred pandémiou klesať. Po jej vypuknutí ale začal predaj cigariet a tabakových výrobkov postupne stúpať. Nižšia spotreba, ktorá je podľa Jany Magicovej preukázateľná napríklad v susednej Českej republike či Poľsku, môže úzko súvisieť s odlivom turizmu. V prípade Českej republiky tvoria značnú časť predajov práve cezhraničné nákupy, ktoré boli počas tohto obdobia zamedzené. Dlhodobý pokles predaja cigariet v niektorých krajinách, napríklad v Taliansku, však do veľkej miery súvisí práve s alternatívnymi výrobkami, akým je zahrievaný tabak.

Na slovenskom trhu predaj cigariet od roku 2014 rástol. Jana Magicová uvádza, že v roku 2020 slovenskí spotrebitelia zakúpili cigarety v objeme 6,6 mld. kusov, čo znamená nárast o 5,4 %. V tržbách predstavoval tento nárast takmer sedem percent. Rozdiel v náraste objemu a tržieb sa prehĺbil v prvom kvartáli 2021, čo súvisí so zmenou spotrebnej dane a tým pádom i vyššou konečnou cenou.

V ktorých predajniach sa cigaretám darí? 

Supermarkety a hypermarkety ako kanál pre predaj cigariet poklesli najviac. Kým počas predchádzajúceho roka rástli v objeme štyroch percent, v období posledných dvanástich mesiacov vykazujú prepad o dve percentá. Súvislosť možno podľa Jany Magicovej hľadať vo zväčšovaní objemu nákupných košíkov. Pre zákazníka môže práve veľkosť nákupu predstavovať zábranu pri kúpe cigariet či iných tabakových výrobkov a tento nákup odloží na neskôr či na návštevu menšej predajne. Menšie nákupy sa v princípe presúvajú do predajní s rozlohou do 400 metrov štvorcových. Práve tieto predajne podľa vyjadrení Jany Magicovej rástli v predaji cigariet až o 10 %. „V súvislosti s koronakrízou a s ňou súvisiacou prácou z domu a inými aspektmi sa začali postupne vyľudňovať centrá väčších miest a ľudia začali omnoho viac času tráviť v okrajových štvrtiach či menších mestách, čo taktiež nahráva týmto menším prevádzkam. Zmena mobility spôsobila i trend nákupov v menších predajniach,“ uviedla Jana Magicová. Druhým výrazne rastúcim kanálom pre sortiment cigariet sú čerpacie stanice. Tabakové obchody, ktoré sú pre predaj tohto sortimentu dôležité, medziročne klesli o jedno percento. Príčinou je, že množstvo z nich je situovaných v nákupných centrách, ktorých prevádzka bola počas pandémie obmedzená. S vyľudňovaním miest a zmenou mobility obyvateľov súvisí tiež predajnosť cigariet v týchto lokalitách. V Bratislave klesol predaj o 10 %, naopak v rovnakom objeme narástol na západnom a východnom Slovensku.

Prémiový segment je v menších predajniach podhodnotený

V rámci prémiového segmentu, v ktorom si za značku spotrebiteľ priplatí, možno hovoriť o rastúcom trende, a to v objeme 11 % práve v menších typoch predajní. Súvisí s konkrétnym nastavením zákazníka. Ak si chce dopriať, zakúpi si tovar z prémiového sortimentu, v rámci úspory zákazník volí skôr sypaný tabak či lacnejšie alternatívy. Za cigarety, zahrievaný a sypaný tabak Slováci v roku 2020 minuli 1,3 miliardy eur. Cigarety stále tvoria približne 90 % podielu tohto sortimentu. V menších typoch prevádzok dosahuje zahrievaný tabak len polovičný podiel oproti celkovému trhu, potenciál pre tabakové alternatívy teda má svoje zastúpenie. Zahrievací tabak tu napríklad medziročne vzrástol až o 70 %. Počiatočné tempo nárastu týchto produktov bolo vyššie, keďže sa však na trh začali uvádzať už začiatkom roka 2018, dnes mierne spomaľuje. Nárast sypaného tabaku predstavuje podľa údajov NielsenIQ tiež 70 % v menších predajniach, čo môže byť spôsobené prechodom spotrebiteľov k lacnejším alternatívam.

Cena cigariet rapídne stúpla

Tabak a tabakové výrobky sú obľúbenou oblasťou z hľadiska legislatívnej regulácie a tento rok bol opäť bohatý na zmeny. Najmarkantnejšiu zmenu priniesol február tohto roka, keď sa menila spotrebná daň. Kým doteraz boli výrobcovia, obchodníci, ale i spotrebitelia zvyknutí na sporadické zvyšovanie v dvojročnom cykle, počas ktorého sa celková daň zo škatuľky cigariet zvýšila približne o deväť centov, tento rok sa dane zvýšili v historicky najvyššom tempe. Cena za škatuľku cigariet tak stúpla o 40 – 50 centov. „Dnes ešte nie je možné vyhodnotiť, ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie, keďže ešte neustále prebieha dopredaj cigariet so starým kolkom. Vieme však predpokladať, že spotrebitelia budú inklinovať k lacnejším cigaretám alebo pristúpia k úplnej zmene svojich návykov a prejdú napríklad k sypanému tabaku,“ uviedol Martin Jaroš, corporate affairs communications spoločnosti JTI Slovak Republic. Zároveň konštatuje prudký nárast bezdymových tabakových výrobkov, ktoré si veľmi rýchlo našli svoju klientelu. Podľa slov Martina Jaroša predstavujú modernú kategóriu, pri ktorej je možné očakávať menšie zdravotné riziká a časť spotrebiteľov tak migruje od klasických cigariet k tejto alternatíve. Našli si svoje miesto na trhu popri tradičných kategóriách výrobkov.

Zmena legislatívy a chaos na trhu

V tomto roku sa okrem sadzieb daní zmenila aj mechanika ich výberu, čo pocítili predovšetkým obchodníci. „Doposiaľ fungoval mechanizmus dopredaja tak, že od 1. februára sa začali predávať cigarety s novými kolkami a staré sa museli predať do konca mesiaca, čo je z hľadiska obchodu i logistiky veľmi skľučujúca záležitosť,“ vysvetľuje Martin Jaroš a zároveň dodáva, že v súčasnosti ministerstvo financií vypočulo volanie trhu a povolilo dvojmesačný dopredaj cigariet. Pozitívna zmena však prišla ruka v ruke spolu s pandemickou krízou, ktorá výrazne ovplyvnila fungovanie maloobchodných prevádzok i segmentu HoReCa a čerpacích staníc. V poslednej chvíli teda prišla ďalšia legislatívna úprava, v rámci ktorej je možné cigarety dopredať v dlhšom časovom horizonte v prípade, ak obchodník z pandemických dôvodov nebol schopný cigarety dopredať v pôvodne stanovenom termíne. „Stalo sa ale to, že v niektorých regiónoch si colné úrady vysvetlili túto všeobecnú formuláciu zákona po svojom, a to tak, že negatívne dôsledky pandémie sa vzťahujú len na zatvorené prevádzky. V priebehu apríla preto začali nabiehať na niektoré maloobchodné prevádzky colné kontroly, ktoré vypočúvali personál, zabavovali tabakové výrobky a pokutovali obchodníkov za to, že predávali cigarety so starými kolkami,“ vysvetľuje Martin Jaroš a zároveň dodáva, že podľa právnej analýzy je taký postup nesprávny a viacerí obchodníci sa voči nemu úspešne obhájili.

Cigarety ako jednorazové plastové výrobky?

Od júla tohto roka nadobudne platnosť povinnosť označovať výrobky s plastmi na jedno použitie. Toto opatrenie sa dotkne i cigariet, ktorých filter je vyrobený z acetátu celulózy, teda z chemicky upraveného prírodného polyméru. Filter sa v prírode rozloží približne za desať rokov. „My ako výrobcovia s potrebou informovať spotrebiteľov, samozrejme súhlasíme a sami sa snažíme na nich apelovať, aby správnym spôsobom odhadzovali ohorky z cigariet,“ uvádza Martin Jaroš. Problém však vidí v označovaní škatuliek cigariet unikátnym logom. Súčasťou požiadaviek európskej smernice je symbol mŕtvej korytnačky, ktorý sa bude od júla tohto roka objavovať na všetkých tabakových výrobkoch, ktoré obsahujú filtre, čiže na cigaretách i bezdymových tabakových výrobkoch či prázdnych dutinkách. Označenie by malo byť umiestnené na zadnej strane škatuľky cigariet, čo ale na Slovensku nie je úplne jednoduché uplatniť, keďže nová grafika naráža na kontrolnú známku. Martin Jaroš v tejto súvislosti uvádza, že väčšina produktov na slovenskom trhu, a to približne ¾ sortimentných položiek, má tvar, pri ktorom je takéto umiestnenie symbolu problematické (formát „slim“ alebo škatuľky so zaoblenými okrajmi). Okrem neho sa totiž na škatuľke povinne nachádza aj kolok a upozornenie na zdravotné riziká súvisiace s užívaním. Po grafickej stránke je tak nutné rešpektovať tri rôzne povinné značenia, ktorým je potrebné nájsť umiestnenie na ploche obalu. „Intenzívne komunikujeme so všetkými dotknutými ministerstvami a snažíme sa nájsť riešenie. Vidíme, že najrozumnejšie by bolo zmenšiť kolok na cigaretách. Debata však stále prebieha a dovtedy musíme improvizovať. Väčšina cigariet, ktoré budú od júla tohto roka niesť toto označenie, ho budú mať umiestnené v časti, kde sa škatuľka otvára. Momentálne to vidíme ako najmenej zlé riešenie,“ dodáva Martin Jaroš.

Ako bude dopredaj starších kusov vyzerať v praxi?  

Takto označené škatuľky tabakových výrobkov sa začnú na trhu objavovať od júla. Dopredaj starých zásob by však podľa Martina Jaroša mal prebiehať bez obmedzení. „Minimálne pol roka bude možné predávať staré i nové škatuľky cigariet. Tá istá sortimentná položka, s označením či bez, bude mať rovnaký EAN, čiže aj z hľadiska manažmentu sortimentných zásob by táto okolnosť nemala vyvolávať žiadne problémy. Taktiež nebude problémom, ak ako obchodník dostanete z veľkoskladu ešte staršiu verziu bez tohto symbolu a môžete ich zaradiť do predaja. Od júla nie je možný len dovoz týchto verzií škatuliek bez označení do našej krajiny, dopredaj by mal však prebiehať bez väčších komplikácií,“ vysvetľuje Martin Jaroš.