Bezobalový obchod Odvážene v Prešove je projektom majiteliek Michaely Krížovej a Laury Martinkovej. Spočiatku zahájili prieskum trhu, ktorý mal odhaliť nákupné tendencie v rámci bezobalového nakupovania občanov Prešova. Výborná spätná väzba potenciálnych zákazníkov sa stala spúšťačom projektu na vytvorenie bezobalovej predajne. „Pri dodávateľoch uprednostňujeme v prvom rade slovenských malovýrobcov. Prvoradé je pre nás taktiež, aby celé štádium prebehlo bezodpadovo,“ uviedla Laura Martinková. Sortiment predajne sa skladá predovšetkým zo sypaných potravín, ale aj drogérie a kozmetiky. „Kozmetika je veľmi obľúbeným sortimentom, najviac sa nám predávajú bezobalové šampóny, čo je možno aj taká novinka pre Slovákov. Zákazníci sa po odskúšaní po ne opakovane vracajú, pretože ide skutočne o kvalitný produkt,“ prezradila Michaela Krížová. Koncept bezobalového nakupovania je podľa slov majiteliek predajne pre mnohých zákazníkov novinkou a úlohou predajne je taktiež ich edukácia. „Pre ľudí je tento spôsob nakupovania zaujímavý, možno ho nazvať zážitkovým nakupovaním,“ dodala  Michaela Krížová. „Do budúcna chceme okrem iného pokračovať v budovaní  a podpore bezodpadovej komunity, spoluprácu rady nadviažeme aj s mestami a obcami,“ dodala na záver Laura Martinková.