Studený máj ovplyvnil spotrebu piva a radlerov

Z medziročného porovnania dát maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen vyplýva, že slovenskí spotrebitelia síce nakúpili v posledných 12 mesiacoch viac piva, ale len o necelé percento, pričom tržby maloobchodníci navýšili o tri percentá. Vývoj spotreby piva je najviac ovplyvnený počasím. Kľúčovú úlohu na celkových číslach mal tento aj minulý rok mesiac máj.

Kým tento rok boli teploty v máji výrazne nízke, naopak, minuloročný máj bol extrémne teplý. Spotreba piva práve v máji tohto roka klesla o takmer 20 % v porovnaní s minuloročným májom. K medziročnému pozitívnemu vývoju sa teda máj nepodpísal a len vďaka úspešnejšiemu druhému polroku 2018, kedy bola spotreba piva na Slovensku vyššia ako tomu bolo v roku 2017, je celkový ročný objem vyšší. Radlerom sa darilo v poslednom roku viac ako pivu. Ich spotreba v maloobchode narástla o takmer štyri percentá, rovnako rýchlo narástli aj tržby. Tento pozitívny trend nezmenil ani veľmi slabý máj, aj keď radlery zaznamenali v piatom mesiaci tohto roka ešte väčší pokles objemu ako pivo, a to až o 30 % v porovnaní s májom 2018.

Slovenský spotrebiteľ za týždeň vypije v priemere liter piva

Podľa údajov maloobchodného auditu nakúpili slovenskí spotrebitelia v maloobchodných predajniach s potravinami a zmiešaným tovarom 265 miliónov litrov piva a radlerov, pričom piva sa nakúpilo 230 miliónov litrov a radlerov 35 miliónov litrov v období posledných 12 mesiacov. Za túto kategóriu spotrebitelia minuli 290 miliónov eur. Pri prepočte na jedného obyvateľa vychádza priemerná týždenná spotreba piva a radlerov zakúpených v maloobchode na takmer jeden liter. Pre porovnanie v Českej republike, ktorá je považovaná za pivnú krajinu a kde je spotreba piva na obyvateľa najvyššia na svete, je to 1,45 litra. S predajmi čapovaného piva a radlerov, ktoré nie sú započítané v maloobchodných dátach, by to bolo výrazne viac.

V pive dominuje výčapné, popularita ležiakov však stále rastie

Z pohľadu typu piva Slováci najčastejšie nakupujú tzv. desiatky, čiže výčapné pivo. Až sedem z desiatich litrov piva, čo predstavuje 71 % podielu objemu kategórie, ale ich konzumácia mierne poklesla. Oveľa viac sa darí ležiakom, tzv. dvanástkam, ktorých podiel z roka na rok kontinuálne rastie a v poslednom roku dosahoval už 20 %. Pritom cena ležiakov je o 70 % vyššia ako u výčapného piva. Kým za pol litra desiatky zaplatíme v priemere 45 centov, pri dvanástke bola v poslednom roku priemerná cena za pol litra 76 centov. Tretiu priečku zastávajú v rámci piva nealkoholické varianty, ktoré si z pivného koláča ukrajujú päť percent. Zvyšné štyri percentá tvoria špeciálne pivá, jedenástky a ostatné typy.

Ak radler, tak nealkoholický

Mimoriadne obľúbené na slovenskom trhu sú radlery, o čom svedčí kontinuálny nárast spotreby tržieb, aj keď kvôli slabému tohtoročnému máju došlo k spomaleniu rastu. Objem maloobchodných predajov sa  vyšplhal na viac ako 35 miliónov litrov ročne, čo predstavuje medziročné navýšenie o štyri percentá. Rovnako rýchlo narástli aj tržby, ktoré sa v poslednom roku dostali na úroveň 48,5 miliónov eur.

Za posledné roky prejavujú slovenskí spotrebitelia rastúci záujem hlavne o nealkoholické radlery. Tie výrazne zmenili svoje postavenie v rámci radlerov a ich podiel sa z roka na rok významne zvyšuje. Pred šiestimi rokmi tvorili nealko varianty radlerov približne štvrtinu z celkových predajov radlerov, v súčasnosti tvoria až 85 %. Naopak, kedysi dominantné alkoholické radlery strácajú svojich spotrebiteľov a v poslednom roku ich spotreba klesla dokonca o tretinu. Cena je pri radleroch porovnateľná, aj keď stále v prospech alkoholických verzií. Priemerná cena pollitrového balenia alkoholického radlera sa pohybuje na úrovni 64 centov, pri nealko variante je to 69 centov, ale tá z roka na rok mierne klesá a stáva sa pre konečných spotrebiteľov dostupnejšia.

Cidrom sa na Slovensku nedarilo

V poslednom roku výrazne klesla spotreba cidrov. Kým u našich českých susedov ročná maloobchodná spotreba dosahuje viac ako 12,5 miliónov litrov ročne a z roka na rok rastie, na Slovensku sme nakúpili za posledných 12 mesiacov necelé tri milióny litrov, čo predstavuje pokles spotreby o 21 %. Celkovo sme za cidre v maloobchode minuli ročne 3,9 milióna eur.