Spotreba nealkoholických nápojov na Slovensku stúpa

So začiatkom letnej sezóny prichádza aj rast dopytu po typicky sezónnych kategóriách, medzi ktoré sa jednoznačne radia aj nealkoholické nápoje. Letné mesiace jún až august sú celkovo najsilnejším obdobím pre túto skupinu produktov, čo platí predovšetkým pre minerálne vody, energetické nápoje a ľadové čaje. Výnimkou sú ochutené sýtené nápoje a džúsy, ktorých spotreba síce stúpa aj v letných mesiacoch, no ich vrcholnou sezónou je koniec roka.

Z aktuálnej analýzy dát z pokladníc maloobchodných predajní realizovanej spoločnosťou Nielsen vyplýva, že v období posledných 12 mesiacov dosiahli maloobchodné tržby za skupinu nealko nápojov hodnotu takmer 375 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 19 miliónov eur. Výrobcovia aj predajcovia nealka tak majú za sebou mimoriadne úspešný rok.

Aké sú súčasné trendy?

Nielen tržby, ale aj spotreba sa dostala do pozitívnych čísiel, keď zaznamenala medziročný rast o tri percentná. V poslednom roku Slováci nakúpili 812 miliónov litrov nealko nápojov, čo v prepočte na jedného Slováka znamená priemerne 149 litrov nealkoholických nápojov za rok. V porovnaní s našimi susedmi je to o 11 litrov menej, keďže priemerný Čech vypije až 160 litrov. Rozdiel je ťahaný predovšetkým vyššou konzumáciou minerálnych a stolových vôd a džúsov u Čechov, kým Slováci naopak vypijú viac ochutených sýtených nápojov na osobu.

Absolútnym ťahúňom rastu tržieb sú minerálky

Slováci najviac zo všetkých nealkoholických nápojov nakupujú minerálne a stolové vody, ktoré tvoria dominantnú časť spotreby nealka, a to až v 58 % a putujú na ne štyri z desiatich eur výdajov na nealko. Minerálky boli absolútnym ťahúňom rastu spotreby aj tržieb, čo značne podmienil nadpriemerný teplý rok 2018. Rekordné nákupy boli na úrovni 478 miliónov litrov, čo predstavuje medziročný rast o štyri percentá. V obrate bol rast trocha rýchlejší o päť percent a celkové tržby sa priblížili na hranicu 150 miliónov eur. Slovenský spotrebiteľ nakúpi v priemere 87 litrov minerálnych a stolových vôd ročne a minie na ne 27 eur.

Z hľadiska trendov a preferencií dlhodobo sledujeme stálu prevahu minerálnych vôd, nasledujú stolové vody a malý segment dojčenských vôd. Preferujeme hlavne perlivé vody, ktoré tvoria 39 % z nákupov, jemne perlivé vody si ukrajujú iba o niečo menej z celkového koláča vôd a najmenšiu časť, ktorú predstavuje jedna štvrtina, tvoria neperlivé vody. Počas posledných troch rokov však mierne stúpa záujem o neperlivé vody. Ďalším dlhodobým trendom je prevaha spotreby neochutených vôd, a to až v 77 %. Pri výbere ochutených vôd Slováci preferujú dominantne dve príchute. V prvom rade je to citrón a pomaranč, tretie miesto obsadila jahoda, ktorá posunula lesné ovocie z tretej na štvrtú priečku.

Druhým najvýznamnejším typom nealko nápojov sú ochutené sýtené nápoje. Patria sem predovšetkým kolové, pomarančové, citrónové či iné ochutené nápoje. Ich ročná spotreba bola na úrovni 239 miliónov litrov, kým tržby s výškou 106 miliónov eur rástli niekoľkokrát rýchlejšie. Za nárastom ceny je vyšší záujem slovenských spotrebiteľov o značkové produkty ako aj medziročné navýšenie cien. V porovnaní s inými potravinárskymi kategóriami dosahujú privátne značky v tomto segmente výrazne podpriemerný podiel v tržbách, okolo 8 %, pričom za posledné roky dokonca ešte aj klesá. Veľmi podobný medziročný vývoj ako ochutené nápoje zaznamenali aj o niečo menej predávané džúsy. Slovenskí spotrebitelia vypili za posledný rok takmer 60 miliónov litrov a zaplatili za ne 68 miliónov eur. Väčšinu predaja tvoria ovocné nápoje a nektáre. V rámci príchutí vedie pomaranč, multivitamín a trojicu uzatvára jablko, dlhodobo však rastie obľúbenosť ananásových džúsov.

Konzumácia energetických nápojov sa dynamicky zvyšuje

V poslednom roku zaznamenali najdynamickejší vývoj energetické nápoje, ktoré majú najvyššiu priemernú cenu dve eurá za liter. Ich spotreba aj tržby boli o 13 % vyššie ako pred rokom a v poslednom roku sa ich vypilo takmer 20 miliónov litrov v hodnote 39 miliónov eur. Jedinou kategóriou, o ktorú Slováci prejavili menší záujem a ktorých obrat aj spotreba klesla, boli ľadové čaje. Minuli sme za ne spomedzi nealka najmenej. Ročný obrat predstavoval 12 miliónov eur.

Motívy nákupu jednotlivých druhov nealkoholických nápojov sú rôzne. Kým vody najčastejšie nakupujeme na uhasenie smädu, ochutené a sýtené nápoje a džúsy preferujeme nakupovať hlavne pri návštevách a na oslavy. Energetické nápoje nakupuje necelá polovica Slovákov, a to najčastejšie pri cestovaní a športovaní.