Jarné upratovanie zvýšilo predajnosť čistiacich prostriedkov

Okrem tradičných príprav na sviatky prináša začiatok jari aj veľké upratovanie domácností, čo sa začína prejavovať v nákupnom správaní Slovákov. Pri nákupe čističov si však podľa prieskumov potrpíme na značkový sortiment, privátne značky majú v tejto kategórii produktov podpriemerné zastúpenie.

Rastúce tržby za čistiace prostriedky potvrdzujú i dáta maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen. Poukazujú na zistenia, že slovenskí spotrebitelia v roku 2018 minuli za čistiace prostriedky viac ako 54 miliónov eur, čo je až o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Drogérie posilňujú svoje postavenie

Najdôležitejším predajným formátom pre čistiace prostriedky sú hypermarkety a supermarkety, ktoré generujú takmer polovicu z ich tržieb. Slovenskí zákazníci však čoraz častejšie nakupujú čistiace prostriedky aj v drogériách, ktoré v súčasnosti tvoria viac ako štvrtinu z tržieb (28 %). Veľmi dobre sa v drogériách darí najmä čističom, čo potvrdzuje až dvojciferný nárast tržieb na trhu, a to až o 14 % v porovnaní s rokom 2017.

Ktoré čistiace prostriedky kupujeme najčastejšie?

Najväčšiu časť výdavkov na čistiace prostriedky minieme podľa prieskumu na tzv. univerzálne čističe, ktoré si z tržieb maloobchodníkov ukrajujú až 40 %. Do tejto kategórie patria čistiace prostriedky bez špeciálneho určenia miesta, ako aj prostriedky určené na čistenie kúpeľne či kuchyne. Práve tržby za tieto čističe dlhodobo významne rastú a zároveň najvýraznejšie ťahali aj medziročný celkový nárast tržieb za čistiace prostriedky. Slovenskí spotrebitelia za ne zaplatili o 1,2 milióna eur viac ako v roku 2017. Za nimi nasledujúcou kategóriou sú WC čističe, ktoré si udržiavajú kontinuálny nárast tržieb okolo 3 %. Medzi ďalšie, menej populárne, segmenty patria čističe na nábytok, ktorých predaj v marci kulminuje a vyššie predaje dosahujú už len v decembri. O niečo menší podiel patrí čističom okien a tiež čistiacim prostriedkom na podlahy, v rámci ktorých sa taktiež prejavuje vysoká jarná sezónnosť. Tržby v jarných mesiacoch rastú rýchlejšie ako celoročný priemer, a to až o 18 %.

Slováci preferujú značkové produkty

Pomerne veľkú časť nákupov v segmente čistiacich prostriedkov tvoria podľa prieskumu najmä značkové produkty. Za privátne značky sme v minulom roku minuli len 14 % z celkových tržieb, čo je pod priemerom typickej drogistickej kategórie, kde podiel privátnych značiek dosahuje okolo 22 %. Najvyšší podiel privátnych značiek spomedzi čističov, a to okolo 20 %, zaznamenali obratovo menšie kategórie, akými sú napríklad čističe na nábytok, dezinfekčné prostriedky pre domácnosť a čističe okien.